Klassisk Ridning


Den Klassiske forsiden | Historie og definisjoner | Den Klassiske Ridningens historie | Klassisk Ridning, definisjon | Om oss | Sitemap

Historie og definisjoner

- "To vesener, hvorav det ene tenker og det andre utfører disse tankene - sammensmeltet:
Det er Den Klassiske Ridekunstens ideale. [...]
Uansett - på tross av at det snakkes så mye om "ridekunst" - er så mange ryttere i dag langt ifra å gi usynlige hjelpere. For ofte ser en at de viser fram sine hester ved å vri og vrenge seg i alle retninger."

- Alois Podhajsky, sjef ved den Spanske Rideskolen i Wien, 1965.

Den Klassisk Ridningens historie

Her finner du en oversikt over den historiske utviklingen som førte til dagens Klassiske Ridning.

Klassisk Ridning - Definisjon

Her finner du en definisjon av begrepet "Klassisk Ridning", en innføring i tankeverdenen som står bak, og en diskusjon om hvordan den forholder seg til dagens ryttersport.


Den Klassiske forsiden | Historie og definisjoner | Den Klassiske Ridningens historie | Klassisk Ridning, definisjon | Om oss | Sitemap