Klassisk Ridning


Den Klassiske forsiden | Historie og definisjoner | Klassisk Ridning i praksis |Linker og litteratur | Shagya, en Klassiker |Om oss |Sitemap

Den Klassiske forsiden

Monsieur de Kraut

Klassisk Ridning...? Enda en webside...?

sitsøving i longen

Mange kommer over begrepet "Klassisk Ridning" i dag, og lurer på hva det egentlig går ut på.

Mange leter også etter en mer positiv måte å omgås hesten sin, ikke bare fra bakken men også fra salen. En måte som er human mot hesten, men samtidig gir ridemessige resultater. I dette søken kommer flere og flere over begrepet "Klassisk Ridning".

Klassisk Ridning kan være så meget - fra en adelsmann i piaffen (se ovenfor) til en liten jente i rosa trøye som opplever et stort eventyr: Å bli båret mykt og trygg av et stort, sterkt dyr... Dette er hva denne siden dreier seg om: Det som Klassisk Ridning er. Og det bestemmes ikke av alder, klær, saltøy, eller øvelsen som ris, men av idealene rytteren prøver å leve opp til.

Denne lille rytteren viser allerede konsentrasjon, en fin loddrett sits, og en naturlig riktig benposisjon. Hun får holde seg fast i en halsrem for å lettere finne balansen, istedenfor venne seg til å "klemme" seg fast med bena. Fordi hun vet at tøylene, de er ikke til for å holde seg fast i! Fordi da får hesten "AU!" Og det er det viktigste av alt at dette ikke skjer. Derfor er hun motivert til å øve på sitsen sin i longen, istedenfor å "flise" rundt med hesten for morro skyld uten å ta hensyn til dens ve og vel. Hesten går avslappet og energisk fram, med et vennlig, oppmerksomt ansiktsuttrykk, halsen faller løsgjort ned, et øre passer godt på den lille rytteren - holder hun seg på plass? Grunnlaget for Klassisk Ridning er allerede der: To stykker som bryr seg om hverandre.

Denne siden har blitt laget for å gi en enkel innføring i hva Klassisk Ridning er, og hva den kan gjøre for å bygge opp harmoni mellom hest og rytter - gjennom korrekt og respektfull ridning og håndtering av hesten, uansett hvilket nivå ekvipasjen er på, og uansett hestens alder, størrelse og rase.

Fordi Klassisk Ridning er ikke bare en kulturskatt av en sjelden verdi. Den er også fellesarvet til alle oss som ønsker å ri i harmoni med våre hester. Generasjon etter generasjon av historiens beste ryttere har slitt hardt for å samle sammen oppskriften for oss.

Med denne websiden ønsker vi å inspirere flere og flere til å oppdage denne oppskriften, og etterhvert ta den i bruk.

Denne siden er en sammenfattning av etablert grunnviten, frambrakt av større og smartere mennesker enn oss. Vårt bidrag består bare i utvalget og framstillingen av informasjonen. Det som dere kan lese på denne siden, legger altså ikke krav på å være noe ny eller sensajonell metode - det er en sammenfattning av det man finner i anerkjente lærebøker om ridning, og i seriøse framstillinger av ridningens historie. Vi føler at det kan være nyttig å presentere disse fakta på en måte som er faglig fundert, men samtidig litt pedagogisk tilrettelagt, så at man ikke trenger fagkunnskaper for å forstå de.

Den som [...] blir lærling [hos mestere], kan profitere fra deres viten og trenger ikke å oppfinne hjulet på nytt.
Men til det som utgjør en mester, det må enhver jobbe seg fram til selv:
intelligent observasjon og evnen å se sammenhenger mellom lagret viten og aktuelle iakttagelser.

- Mary Wanless, kjent ridelærer og innovativ ridepedagog, England, 1999.

De tekniske detaljene - ridelæren - kan dere slå opp i de gjengse lærebøkene. Og den praktiske gjennomføringen kan man uansett bare lære av å studere under en erfaren instruktør. Her vil vi ikke lære dere å ri, men inspirere dere til å tenke litt om ridning som sådan - hva den kan og burde være, hvor den kommer fra. Det dreier seg litt om å se "den større sammenhengen" en gang istenfor bare de tekniske detaljene.

Vi vil også påpeke den praktiske, jordnære betydningen av det hele, for folk & hest flest. Derfor har vi valgt illustrasjonsbilder av "hverdagsekvipasjer" som jobber på et helt grunnleggende nivå. Bilder av superekvipasjer ser vi hver dag i blader eller på TV eller show, det er det nok av... Man hva vil "Klassisk Ridning" gjøre for hobbyhesten fra grukkedalen? Går det an å gjøre noe i det hele tatt? Ser man egentlig noe forskjell...?

Vi føler at denne type informasjon er viktig, fordi mye av det som er tilgjengelig for det brede publikum om Klassisk Ridning i dag, faller dessverre i to kategorier, som gjerne ikke er særlig pedagogisk oppbygget. Enten infoen er meget overfladisk, og består mest av spektakulære bilder med høyt utdannete hester i vanskelige øvelser. Eller så har vi veldig dyptgående ridetekniske utredninger av eksperter, som noen som ikke allerede har betydelig bakgrunn, vil ha problemer å forstå og verdsette. Derfor virker det ofte som at det oppstår misforståelser.

Noen får en idé om at det hele dreier seg mest om fine kostymer og dyre hester som spretter rundt i morsomme sirkusøvelser. Disse folkene går desverre glipp av all den praktiske, jordnære hjelpen som den Klassiske læren sannsynligvis kunne gitt dem med omtrent alle hesteproblemer som de opplever.

Noen er virkelig seriøst interessert, men ledes til å tro at den overfladiske kunnskapen de har fått gir et sant bilde, og så begir de seg ut på å ri "Klassisk" med en naiv begeistring. Problemet her er at ofte så er de ikke klar over hvor stor, bred, dyp og vanskelig hele greia er. Og hvilken alvorlige konsekvenser det kan ha for en hest hvis en rytter krever de feile ting for hestens nivå, eller krever de på feil måte. Fordi Klassisk Ridning er jo ikke så forskjellig fra å studere Klassisk musikk: Det holder ikke at man har hørt et konsert, syns det er kul, og kjøper et instrument og tar et helgekurs. Man studerer i mange år, før man forstår, før man hører korrekt, og før man er teknisk dyktig nok til å betjene instrumentet. Ellers blir det bare kattehyl, også hvis man har kjøpt en Stradivarius... Men med fiolinen lider bare instrumentet (og muligens forholdet til naboen). I ridning lider en levende hest når rytteren ikke kan "spille" den korrekt.

Og så har vi gjerne en tredje gruppe av interesserte som kommer over enten overfladisk eller for dyptgående informasjon om Klassisk Ridning. Disse sitter igjen med intrykket at alt dette er jo så gammel, så innviklet, og tar så lang tid, at det er alt for gammeldags. Det må da gå an å gjøre ting enklere i dag? Vi har jo tross alt mobiltelefoner istedenfor brevduer? Jo da... Det er bare at hestene, de er fortsatt de samme...

Den fjerde gruppen blir helt grepet av tanken om den fine, høye kunsten - men dessverre, det er nok ikke noe for dem og deres hest. Dette er bare noe for meget talentfulle mennesker på meget dyre hester, som trener minst fire timer hver dag. Folk som har en jobb, familie, og en liten rufsete hestesak på et beite, de trenger ikke begi seg ut på noe slik.

Eller?

Vel, klikk deg rundt på denne siden og finn ut, hvis du tør!

Definisjon

Her finner du en definisjon av begrepet "Klassisk Ridning", en innføring i tankeverdenen som står bak, og en diskusjon om hvordan den forholder seg til dagens ryttersport.

Historie

Her finner du en oversikt over den historiske utviklingen som førte til dagens Klassiske Ridning.


Den Klassiske forsiden | Historie og definisjoner | Klassisk Ridning i praksis |Linker og litteratur | Shagya, en Klassiker |Om oss |Sitemap

Våre bilder kan ikke kopieres eller brukes i andre sammenhenger uten tillatelse.
Kildehenvisninger til illustrasjonene i teksten. Fra toppen:

1: basert på De la Guérinière, François Robichon. Des Herrn de la Gueriniere Reitkunst oder gründliche Anweisung zur Kenntniß der Pferde [-] Transl. J. Daniel Knöll. 3rd rev. ed. Marburg: Kriegersche Buchhandlung, 1817. Rpr. Hildesheim, Zürich & New York: Olms Presse, 1996. Between 205-206. 2: Arkiv Åsheim Ridning